เกี่ยวกับเรา

องค์กร ของเรา เริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ.2534 จนถึงปัจจุบัน

สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย 

RF Connector

RF Coaxial Cable

RF Accessories

Audio/Visual Connector

Audio/Visual Cable

Audio/Visual Accessories