3C-FV TOYO Cable

 #407030# 

สายสัญญาณชนิด 75ohm สำหรับ ทีวีดิจิตอล ระบบกล้องวงจรปิด หรืออุปกรณ์อื่นๆที่ใช้งานใกล้เคียงกัน Made in Japan

฿30
จำนวน:
Visitors: 81,000