5C-FB TOYO Cable

 

สายสัญญาณชนิด 75ohm สำหรับ ทีวีดิจิตอล ระบบกล้องวงจรปิด หรืออุปกรณ์อื่นๆที่ใช้งานใกล้เคียงกัน

Made in Japan

฿45
จำนวน:

Visitors: 80,996