7C-FB

 #407070#

สายสัญญาณชนิด 75ohm สำหรับงานระบบทีวีดิจิตอล งานระบบกล้องวงจรปิด หรืออุปกรณ์อื่นๆที่ใช้งานใกล้เคียงกัน Made in Japan

฿70
จำนวน: