7C-FB TOYO Cable

 #407070#

สายสัญญาณชนิด 75ohm สำหรับงานระบบทีวีดิจิตอล งานระบบกล้องวงจรปิด หรืออุปกรณ์อื่นๆที่ใช้งานใกล้เคียงกัน Made in Japan

฿39
จำนวน: