การจัดส่งสินค้า

Last updated: 2022-03-08  |  13 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้า

ทางร้านจัดส่งสินค้าระหว่างวันจันทร์-เสาร์ โดยจะจัดส่งสินค้าให้ภายใน 1-2 วันทำการถัดไปหลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 

หลังจากส่งสินค้าแล้ว ทางร้านจะแจ้งหมายเลขติดตามพัสดุให้ลูกค้าทุกสิ้นวัน